عایق پشم سنگ

پشم سنگ تخته ای

پشم سنگ تخته ای

عایق پشم سنگ تخته ای کاربردی ترین محصول از محصولات پشم سنگ می باشد.

زیرا زمینه فعالیت آن بسیار گسترده میباشد. تقریبا در همه صنایع استفاده از آن باعث بهبود کیفیت و راندمان میشود.

عایق تخته ای پشم سنگ

روش تولید عایق پشم سنگ تخته ای

پس از ذوب سنگ بازالت در کوره و خروج آن، بلافاصله ذوب با کمک دمنده های قوی وارد دستگاه الیاف ساز میشود.
درهمین حین رزین مخصوص با ترکیبات خاص که عمده آن رزین فنولیک و آب می باشد، به ذوب های در حال پاشش اضافه میگردد.
در انتهای دستگاه الیاف ساز ما شاهد الیاف پشم سنگ که کمی تر هستند می باشیم.
به این اصطلاحا پشم سنگ رزین دار می گویند.

روش تولید عایق تخته ای

اضافه کردن رزین به الیاف پشم سنگ باعث چسبندگی بین الیاف میشود.
این امر سبب کار قالب گیری را در حقیقت راحت میکند.

پس از این مرحله:
پشم سنگ های رزین خورده بنا به سفارش مشتری با تعیین چگالی و ضخامت مورد نظر وارد دستگاه پخت می شود.

به عنوان مثال:
عایق تخته ای با ضخامت 50 میلیمتر و چگالی 80 کیلوگرم بر متر مکعب تولید کنیم.
برای هر متر مربع 4 کیلوگرم پشم خام رزین دار مورد نیاز میباشد.

از آنجا که پشم سنگ رزین دار حاوی آب می باشد و پس از وارد شدن به دستگاه پخت آب خود را از دست می دهد.
لذا معمولا 10% بیش از وزن محاسباتی پشم اضافه میشود.

به طور مثال برای تولید 1متر مربع پشم سنگ تخته ای ضخامت 50 میلیمتر، مقدار 4.4 گیلوگرم پشم در نظر گرفته میشود.

پشم سنگ تخته ای

عایق تخته ای پشم سنگ به سه صورت ارائه می گردد:

1- عایق ساده

2- عایق با روکش کاغذ کرافت

3- عایق با روکش آلومینیم مسلح

ابعاد استاندارد تولیدی این محصول 120×60 سانتی متری می باشد.
البته شرکت پشم سنگ اصفهان در این زمینه تا جای ممکن سعی دارد ابعاد سفارشی مشتریان را نیز ارائه دهد.

عایق تخته ای پشم سنگ در ضخامت های متفاوت با چگالی های مختلف تولید می شود.
شرکت پشم سنگ اصفهان افتخار این را دارد که این محصول را تقریبا با تمامی ضخامت ها و چگالی های مورد نیاز مشتری تولید و ارائه می کند.

حداقل ضخامت این محصول 25 میلیمتر و حداکثر آن 100 میلیمتر است.
همچنین چگالی ما بین 50 الی 400 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

فنوپانل

+ نوشته شده در 1398/8/8ساعت 10:47 توسط شرکت پشم سنگ اصفهان | تعداد بازدید : 6

پشم سنگ تخته ای

پشم سنگ تخته ای

عایق پشم سنگ تخته ای کاربردی ترین محصول از محصولات پشم سنگ می باشد.

زیرا زمینه فعالیت آن بسیار گسترده میباشد. تقریبا در همه صنایع استفاده از آن باعث بهبود کیفیت و راندمان میشود.

عایق تخته ای پشم سنگ

روش تولید عایق پشم سنگ تخته ای

پس از ذوب سنگ بازالت در کوره و خروج آن، بلافاصله ذوب با کمک دمنده های قوی وارد دستگاه الیاف ساز میشود.
درهمین حین رزین مخصوص با ترکیبات خاص که عمده آن رزین فنولیک و آب می باشد، به ذوب های در حال پاشش اضافه میگردد.
در انتهای دستگاه الیاف ساز ما شاهد الیاف پشم سنگ که کمی تر هستند می باشیم.
به این اصطلاحا پشم سنگ رزین دار می گویند.

روش تولید عایق تخته ای

اضافه کردن رزین به الیاف پشم سنگ باعث چسبندگی بین الیاف میشود.
این امر سبب کار قالب گیری را در حقیقت راحت میکند.

پس از این مرحله:
پشم سنگ های رزین خورده بنا به سفارش مشتری با تعیین چگالی و ضخامت مورد نظر وارد دستگاه پخت می شود.

به عنوان مثال:
عایق تخته ای با ضخامت 50 میلیمتر و چگالی 80 کیلوگرم بر متر مکعب تولید کنیم.
برای هر متر مربع 4 کیلوگرم پشم خام رزین دار مورد نیاز میباشد.

از آنجا که پشم سنگ رزین دار حاوی آب می باشد و پس از وارد شدن به دستگاه پخت آب خود را از دست می دهد.
لذا معمولا 10% بیش از وزن محاسباتی پشم اضافه میشود.

به طور مثال برای تولید 1متر مربع پشم سنگ تخته ای ضخامت 50 میلیمتر، مقدار 4.4 گیلوگرم پشم در نظر گرفته میشود.

پشم سنگ تخته ای

عایق تخته ای پشم سنگ به سه صورت ارائه می گردد:

1- عایق ساده

2- عایق با روکش کاغذ کرافت

3- عایق با روکش آلومینیم مسلح

ابعاد استاندارد تولیدی این محصول 120×60 سانتی متری می باشد.
البته شرکت پشم سنگ اصفهان در این زمینه تا جای ممکن سعی دارد ابعاد سفارشی مشتریان را نیز ارائه دهد.

عایق تخته ای پشم سنگ در ضخامت های متفاوت با چگالی های مختلف تولید می شود.
شرکت پشم سنگ اصفهان افتخار این را دارد که این محصول را تقریبا با تمامی ضخامت ها و چگالی های مورد نیاز مشتری تولید و ارائه می کند.

حداقل ضخامت این محصول 25 میلیمتر و حداکثر آن 100 میلیمتر است.
همچنین چگالی ما بین 50 الی 400 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

فنوپانل

+ نوشته شده در 1398/8/8ساعت 10:47 توسط شرکت پشم سنگ اصفهان | تعداد بازدید : 6